Historiek

De koninklijke harmonie Ste Cecilia uit Lede heeft als stichtingsjaar 1790 en had toen 25 uitvoerders. Een vlag met stichtingsjaar wordt nog altijd zorgvuldig bewaard. Deze muziekvereniging is de oudste nog bestaande in Lede en sedert vele decennia "Koninklijk". Na verschillende ups en downs, politieke bindingen en schisma's mogen we stellen dat de huidige muziekvereniging sedert 1944 ononderbroken haar activiteiten heeft uitgeoefend. Vanaf 1971 volgde de harmonie een eigen koers met eerbiediging van ieders opvatting.

De doelstellingen van de harmonie werden en zijn nog steeds :

1. Het beoefenen en bevorderen van de muziekkunst.

2. Het bevorderen van de culturele, muzikale en artistieke opvoeding van de bevolking.

3. Het aanwenden van de middelen om dit doel te bereiken en in stand te houden.

De harmonie verzorgt niet alleen verschillende optredens in de eigen gemeente, provincie of landje maar trad ook al op in Italië, Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Activiteiten uit het archief