Onze Reuzen

ONZE REUZEN

ONZE REUZEN


Markies Willem Bette en Markiezin Anne-Marie de Hornes


Beknopte geschiedenis :


Markies Willem Bette overleed op 23 juni 1658. Hij herrees op 23 april 1950 maar kende rust noch duur tot hij in 1952 opnieuw huwde met Anne-Marie de Hornes. In de loop der jaren werd het paar van her naar der gesleept, in kelders en op zolders gestopt, ontvoerd en zelfs verbrand. Ze stonden zeer lang bloot aan de grootste verwaarlozing; rondom hen ontstonden nu eens ruzies, dan weer braspartijen.


Maar ze overleefden het :


DE REUZEN VAN LEDE. Rond het reuzenpaar werd in 1956 een creatie gemaakt van 10 koppels en een nar, dewelke het paar vergezelden in aangepaste kledij. De Koninklijke Harmonie St Cecilia zorgt sedert 1973 voor dit reuzenpaar, en neemt hen mee op uitstap in binnen- en buitenland, al waar ze samen een graag geziene gast zijn.